สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ SCS