สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ ฯ จุดที่ 2