กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต วันอังคารที่ 18 มิ.ย. 2567