ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุใหม่