เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม การแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567