พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมทีมบริหาร วันที่ 13 มิ.ย. 2567