2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา

Loading

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 09.30น ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  และนายสุเทพ บุญวัฒน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2563 โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน  ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร