สพป.พิจิตร เขต 1 Video Conference ประขุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

Loading

7 มิถุนายน 2565 ที่ห้อง War Room ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประขุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่5/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบาย แนวทางนำไปสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อนการบริหาร การจัดการศึกษา โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน