สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565

Loading

3  พฤษภาคม 2565 ที่ห้องชาลวัน ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประขุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่4/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบาย แนวทางนำไปสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อนการบริหาร การจัดการศึกษา โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน