“110 ปีการลูกเสือไทย”

Loading

วันที่ 1  กรกฎาคม  2564   นายพยอม  วงษ์พูล  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมาย นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีสุวิศิษก์  กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ และสมาคมครูอำเภอเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564  “110 ปีการลูกเสือไทย” และกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์        ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ จังหวัดพิจิตร  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ