ใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อเป็นหลักสร้างความสุข ตามพระราชดำรัสของพ่อหลวง

Loading

 

 

 ในภาวะปัจจุบันที่ประเทศชาติประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้บุคคลและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้า หลายครอบครัวมีปัญหาเพราะทำมาหากินไม่ง่ายเช่นก่อน บางครอบครัวพ่อแม่ตกงานไม่มีรายได้ ส่งผลให้ลูก ๆ ไม่มีเงินค่าใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ทำให้มีปัญหาชีวิตลำบากไปด้วย แต่ลูกคือดวงใจของพ่อแม่พ่อแม่หลายคน ยอม อด เพื่อให้ลูกอิ่ม ยอม เป็นหนี้สิน เพื่อให้ลูกได้มีกิน มีใช้ มีการศึกษาด้วยความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกนี่เอง จึงยอมทุ่มเทเงินทุกบาททุกสตางค์ให้ลูกใช้จ่ายอย่างสบาย จนบางครั้งลูกหลายคนอาจคิดไปว่าพ่อแม่คือA.T.M. ที่จะกดเมื่อไรเงินทองก็ไหลออกมาเมื่อนั้น ดังนั้นในยามนี้ถ้านักศึกษาซึ่งเป็นลูกที่รักยิ่งของพ่อแม่ มีความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ยอมรับความจริง ใช้จ่ายแต่ในสิ่งที่จำเป็น ก็จะเป็นกำลังใจ” ที่จะทำให้พ่อแม่สู้ทน และหาหนทางแก้ไขในวิกฤตการณ์ทางการเงินของครอบครัวให้ผ่านไปด้วยดีถึงเศรษฐกิจจะมีปัญหาอย่างไร หากนักศึกษาได้ปฏิบัติตนอย่าง มีวินัยทางการเงิน ก็จะทำให้อุปสรรคด้านการเงินผ่านพ้นไปได้ วินัย คือ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องอันจะนำมาซึ่งความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองสู่ผู้ปฏิบัติและสังคมโดยส่วนรวม วินัยทางการเงินที่นักศึกษาควรมีคือการประหยัด อดออมการประหยัด คือ การใช้จ่ายเงิน อย่างรู้ค่า คิดก่อนซื้อ คิดก่อนใช้ ก่อนที่นักศึกษาจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งขอให้ หยุดคิด ก่อนสักนิดว่าของสิ่งนี้ซื้อแล้วนักศึกษาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรจะเอาไปใช้ได้ในทันทีหรือไม่ และเหมาะสมกับเงินที่จ่ายไปหรือเปล่า ถ้าได้หยุดคิดจะทำให้การจ่ายเงินจำนวนนี้ซื้อของอย่างได้ประโยชน์ และคุ้มค่าแต่ถ้าซื้อโดยไม่คิด บางครั้งเมื่อซื้อไปแล้วไม่พอใจอยากใช้ ก็สูญเสียเงินไปเปล่า ๆ ซึ่งถ้าสิ่งของชิ้นใดยังไม่พอใจควรเก็บเงินจำนวนนี้ไว้ก่อน แล้วนำมาซื้อเมื่อมีความจำเป็นจริงๆ จะดีกว่าเพราะเงินที่ยังไม่ได้ใช้ไปหากฝากในธนาคารยังมีมูลค่าเพิ่ม ได้ดอกเบี้ย และเมื่อถึงเวลาจำเปน็ ที่จะต้องใช้ก็สามารถซื้อของได้มากขึ้นอีกด้วยการออม คือการที่รับเข้ามามากกว่าจ่ายออกไป ซึ่งจะมีเงินส่วนที่เหลือเก็บไว้เรียกว่า เงินออม เงินออมเมื่อการสะสมมากเข้าๆ ก็จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก เมื่อยามจำเป็นเงินออมถ้าฝากกับธนาคารก็จะได้ดอกเบี้ย และดอกเบี้ยนั้นเมื่อยังไม่ถอนออกไปใช้ก็จะกลายเป็นเงินต้น มีดอกผลตามมาอีกที่เรียกว่าดอกเบี้ยทบต้น หากนักศึกษามีความคิดที่จะเก็บออม และเริ่มทำเท่าที่ทำได้ก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะมีคำกล่าวไว้ว่า การเริ่มต้นที่ดีก็เท่ากับทำสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้น นักศึกษาทั้งหลาย ถ้าจะเริ่มต้นเสียตั้งแต่วันนี้ ออมเงินทีละเล็กทีละน้อย นักศึกษาก็จะกลายเป็นคนมั่งมีได้ในวันข้างหน้านักศึกษา ทุกคนเกิดมามี หนึ่งสมองสองมือ เหมือนกันทุกคน นักศึกษาจะใช้หนึ่งสมองสองมือนี้ทำอะไรสมองมีไว้สำหรับหัดคิด หัดวางแผน ส่วนสองมือ มีหน้าที่ลงมือทำ เพื่อให้สิ่งที่นักศึกษาคิดหวังไว้นั้นเป็นจริงได้ ถ้านักศึกษาเพียงแต่คิดได้อย่างเดียว แต่ไม่ยอมลงมือทำสิ่งที่คิดไว้นั้นไม่มีทางเป็นจริงได้เลย ดังนั้นเมื่อคิดได้วางแผนอย่างรอบคอบแล้ว ต่อไปนี้นักศึกษาต้องลงมือทำด้วยความสำเร็จจึงจะเกิดขึ้นได้

 

 

 

ขอขอบคุณ:https://sites.google.com