โรงเรียนวัดศรีศรัทธารามโดยนายบริพัฒน์ หมอกมืด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวชิรบารมี ที่มาตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากร ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวชิรบารมีมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

Loading