โรงเรียนวัดบ้านไร่ เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับโรงเรียน รูปแบบ Online เพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยมี นายธงชัย จันแย้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เป็นประธานในการประชุม

Loading