โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

Loading

วันที่ 6 มีนาคม 2563 คุณครูไพโรจน์ บุญยิ้ม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านมาบกระเปา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 จำนวน 20 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยมีนายก อบต. มานพ พุกกลิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน