แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 สมาคมครูอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

Loading

สมาคมครูอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร ได้กำหนดการประชุม สัมมนาผู้บริหาร/ครูและบุคลากรทางการศึกษา “เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ” ประจำปี 2566 วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)