แล้วก็โต…ให้น้องได้อิ่มท้อง สมองแจ่มใส

เมื่อ 19 มกราคม 2564 นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ชื่นชมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอวชิรบารมี โดยนายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร เป็น ผอ.โรงเรียน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้ภัยโควิด ไว้เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นจากการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สด สะอาด การปลูกพืชผักในโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนการมีแหล่งผลิตวัตถุดิบคุณภาพที่มั่นใจในความปลอดภัย ไร้สารเคมี นอกจากจะน้อมนำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นำผักที่ปลูกขึ้นเอง มาใช้ประกอบอาหารกลางวันให้น้องๆ แล้ว ยังเป็นหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติการเกษตรด้วยตัวเอง พร้อมทั้งสร้างรายได้หมุนเวียนในโรงเรียน