เสาร์นี้…ที่นัดนี้เพื่อน้อง

 

13 พฤศจิกายน 2564 ดร.มานิตย์  นาคเมือง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เยี่ยม ชม เป็นกำลังใจ ณ นัดนี้เพื่อน้อง ตลาดแห่งการเรียนรู้ ที่มีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง นำสินค้าที่ผลิตเองตามพื้นบ้านมาจำหน่าย เป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ในตลาดยังมีพระมาบิณฑบาต ใครมาตลาดนี้ได้ทั้งบุญทั้งช๊อป