เลิกใช้วิธีเหล่านี้แก้ไขปัญหา

Loading

         ทุกคนล้วนมีปัญหาในชีวิตด้วยกันทั้งนั้น การแก้ปัญหาที่ดีเราควรมีสติและเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์เป็นตัวนำ อย่าแก้ไขปัญหาด้วยวิธีเหล่านี้ เพราะรังแต่จะทำให้เราติดจมอยู่กับความทุกข์และปัญหาเดิมๆ 

ใช้อารมณ์

          ก่อนจะตอบโต้อะไรออกไปต้องมีสติ หายใจเข้าออกลึกๆ ช้าๆ เพื่อปรับอารมณ์จะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังกับสิ่งที่ได้ทำหรือพูดออกไปเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบ

หนีปัญหา

          อย่าผัดวันประกันพรุ่ง หรือหันเข้าหาเหล้าบุหรี่เพื่อให้ตัวเองสบายใจขึ้นชั่วขณะ การปล่อยให้ปัญหาค้างคาจะทำให้ความเครียดสะสมยิ่งขึ้นด้วย

พึ่งพาคนอื่น

          อย่าเอาปัญหาของเราไปเดือดร้อนคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เราระบายความรู้สึกกับคนสนิทได้ แต่ไม่ควรขอร้องหรือให้ใครเป็นธุระจัดการเรื่องปัญหาของเราแทนตัวเรา

โทษตัวเอง

        เราสามารถทำผิดพลาดกันได้ทุกคน และมีโอกาสแก้ตัวได้ การเอาแต่คิดโทษตัวเองไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาและไม่ทำให้อะไรดีขึ้นมานอกจากจะยิ่งทุกข์ใจ

โยนความผิด

         หากเป็นปัญหาที่คุณมีส่วนร่วม อย่าปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วโยนความผิดให้คนอื่น เพราะมีแต่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นเท่านั้น

 

         อย่าลืมว่าชีวิตต้องเดินหน้าต่อ ยิ่งเราปล่อยให้ความทุกข์กันกร่อนจิตใจนานก็ยิ่งทำร้ายตัวเรามากขึ้นเท่านั้น

ที่มา : https://www.thaihealth.or.th/