เยี่ยมเป็นกำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่น 2

Loading

5 พฤศจิกายน 2564  ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พบปะและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2  ณ สพป.พิจิตร เขต 2