ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Loading

ส่งไฟล์แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปี66ขึ้นเวปเ