เปิดโลกวิชาการโรงเรียนวัดโนนสะเดา

Loading


เมื่อวันที่ 28 กพ. ที่ผ่านมา นายบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ นายอำเภอวชิรบารมี ได้เป็นประธานเปิดโลกวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดโนนสะเดา โดยมีนางศศิภา หอมสะอาด ผอ.โรงเรียนวัดโนนสะเดา รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยการแสดงระบำเทพบันเทิง การแสดงหางเครื่องระดับประถมศึกษา การสาธิตอาหารไทย อาหารยุโรปและขนมไทย การจำหน่ายสินค้าจากชุมชนและโรงเรียนสืบเนื่องจากโครงการนัดนี้ของน้องซึ่งนักเรียนจะนำสินค้ามาจำหน่ายทุกเช้าวันอังคาร การจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระ และได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก คือ กองบิน 46 ซึ่งได้มาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับปฏิบัติการฝนหลวง บริษัทกลางเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ชมรมเครื่องบินเล็ก จัดแสดงเครื่องบินบังคับ Robot form micro Bit หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ และอัตโนมัติ มีโปรแกรมบังคับเฮลิคอปเตอร์เสมือนจริงให้ทดลอง สร้างความสนใจแก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง