เปิดอาคารอำนวยการค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ

Loading

ขอเรียญเชิญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารอำนวยการ “สดุดีศรีสรรเพชญ์” วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. และร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ค่าบริหารจัดการและพัฒนาค่ายลูกเสือศรีสรรเพชรญ  ณ  ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ ตำบลโรงช้าง  อำเภอเมืองพิจิตร. จังหวัดพิจิตร (เครื่องแบบลูกเสือ ผ้าผูกคอตามสังกัด /ผู้มีเกียรติ ชุดสุภาพ)