เปิดค่ายลูกเสือบ้านหนองขาว

Loading


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฐ์ กันทา รอง ผอ.สพป. พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนบ้านหนองขาวจำนวน 300 คน และคณะวิทยากร 20 คนร่วมจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ.2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองขาว