เปิดค่ายภาษาอังกฤษ

Loading


เมื่อวันที่ 24 กพ. ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต1 ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษของโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง “Bannonghuchang  school  English Camp” ณ โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เพื่อพัฒนาทักษาด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน 200 คน และเป็นแบบอย่างให้กับคณะครูภาษาอังกฤษที่สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากอำเภอวชิรบารมีและอำเภอสามง่าม 20 คน โดยมีวิทยากร อาสาสมัครอเมริกัน 5 คน และ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นไปตามนโยบายของ ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1