เปิดค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง


น.ส.บุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ได้เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและเนตรนารี ของกลุ่มโรงเรียนหนองหลุมและโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนวัดหนองหลุม โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมีต้นประดู่ โรงเรียนบ้านบัวยาง โรงเรียนบ้านโนนทอง และโรงเรียนวัดวังตะขบ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี