ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
Phichit Primary Educational Service Area Office 1

31/27 ถ.คลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทร 0 5699 0381 ต่อ 0 โทรสาร 0 5661 4931
Email : saraban@phichit1.go.th , phichit1@phichit1.go.th
Copyright © 2024 phichit1.go.th