กลุ่มหนองหลุม โนนทอง วังตะขบ เตรียมเข้าค่ายลูกเสือ

ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนหนองหลุม และผู้บริหารโรงเรียนบ้านโนนทอง วัดวังตะขบ นำบุคลากรจัดทำค่ายเพื่อเตรียมเข้าค่ายลูกเสือ กลุ่มโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี