สัมภาษณ์สด ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1 กค.63

Loading

เมื่อ 23 มิถุนายน 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ให้สัมภาษณ์ในรายการ อสมท.พบประชาชน ทางสถานีวิทยุ อสมท.พิจิตร F.M. 107.75 MHz ดำเนินรายการโดย สุรีย์ เชื้อบุญมี (ดีเจตุ๊กตา) ประเด็นการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 การจัดการศึกษาและโครงการที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา ของ สพป.พิจิตร เขต 1