สัมภาษณ์ถ่ายทอดสด โครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา แก่นักเรียนในสังกัด สพฐ.

Loading

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 17.30-18.30น นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบมายให้ ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ถ่ายทอดสด เกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา แก่นักเรียนในสังกัด สพฐ. งบประมาณรัฐบาล 21,600 ล้านบาท นักเรียนทุกสังกัด ระดับขั้นพื้นฐาน ทุกคนจะได้รับเงิน 2,000 บาท ณ ห้องถ่ายทอดข่าว  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร  ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ซื่งขณะนี้โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต1 ได้รับงบประมาณ 131 โรงเรียน รวม 28,630,000 บาท จากนักเรียน 14,315 คน และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ซึ่งเป็นหน่วยเบิกตรง อีก 4,114,000 บาท จากนักเรียน 2,057 คน รวมนักเรียน 16,372 คน วันนี้ทั้ง เขตฯและโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของแต่ละโรงเรียน และบัญชีธนาคารของผู้ปกครองนักเรียนแต่ละคนแล้ว ถ้าเป็นธนาคารกรุงไทย จะไดรับเงินวันที่ 3 กันยายน2564 แต่ถ้าเป็นธนาคารอื่นๆ  เช่น ธนาคารออมสิน,ธกส.จะได้รับเงิน ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564

โดย ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 กำชับทุกท่าน ทุกโรงเรียน ให้กำกับติดตามการเบิกจ่ายเงินให้ถึงนักเรียน โดยเร็วที่สุด และเต็มจำนวน