สพป.พิจิตร เขต 1 Conference นโ่ยบายเร่งด่วน

Loading

เมื่อ 23 มีนาคม 2563  ที่ห้อง War Room  ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference  เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอื่น ๆ