สพป.พิจิตร เขต 1 แสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

Loading

27 กันยายน 2564 นายพยอม  วงษ์พูล  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่นายสมพร ปานแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564