สพป.พิจิตร เขต 1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

Loading

เมื่อ 8 กรกฎาคม 2564 นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมิน ITA Online และพัฒนางานตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม ที่ห้องชาลวัน