สพป.พิจิตร เขต 1 เสริมทักษะการเรียนรู้เตรียมพร้อมสอบ O-NET

Loading

17 มกราคม 2566 ที่หอประชุมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม นายธงชัย  จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 177 คน จากโรงเรียนขนาดเล็ก 23 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2566 เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ สพป.พิจิตร เขต 1