สพป.พิจิตร เขต 1 เพิ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์

Loading

เมื่อ 19 มีนาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีม ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสังกัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความสนใจ เรื่องการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ข่าว ประกาศสอบราคา บทความ งานวิชาการ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สพป.พิจิตร เขต 1 โดยนายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสิรมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 3 รุ่น ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1