สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565

Loading

2 มีนาคม 2565 ที่ห้อง War Room ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประขุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่2/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบาย และรับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ จาก สพฐ.