สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมโครงการอาหารปลอดภัย

Loading

เมื่อ 20 มีนาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดพิจิตร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยลงสู่ชุมชนอย่างเป็นเครือข่ายเพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบ เกิดการส่งเสริมการเกษตรที่ปลอดสารพิษอย่างยั่งยืน และเพื่อประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานที่โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร