สพป.พิจิตร เขต 1 สอบ RT ด้วยความโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

Loading

เมื่อ 16 มีนาคม 2564  ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา ดร.สิทธิศักดิ์  เทศประสิทธิ์  ดร.บุญครอง กุลดี ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้ รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เป็นกำลังใจ ผู้บริหาร ครู  นักเรียน และคณะกรรมการดำเนินงาน ในการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 โดยเน้นย้ำต้องโปร่งใส และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษา