สพป.พิจิตร เขต 1 สอบอัจฉริยภาพทางวิทย์ – คณิต ปี 64 แบบ On Site อย่างปลอดภัย

Loading

30 เมษายน 2565 ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร  ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานอำนวยการสอบคัดเลือกนักเรียนตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยการสอบแบบปกติ On Site อย่างปลอดภัย ปลอดเชื้อ เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ได้รับการพัฒนาความสามารถสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป และกระตุ้นให้นักเรียนในระดับประถมศึกษามีความสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น