สพป.พิจิตร เขต 1 สรุปผลประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.และรอง ผอ.สถานศึกษา

Loading

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นายวิเชียร ศิริจันทร์ ผอ.โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม และคณะกรรมการ ดำเนินการสรุปผลประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครั้งที่1 ของผู้อำนวยการสถานศึกษา (บรรจุใหม่) จำนวน 9 คน และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(บรรจุใหม่) จำนวน 2 คน ณ  ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1