สพป.พิจิตร เขต 1 สรรหานักจิตวิทยาด้วยความรัดกุม และโปร่งใส

Loading

เมื่อ 12 มิถุนายน 2563 นำโดย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต 1 เป็นไปด้วยความรัดกุม และโปร่งใสอย่างแท้จริง