สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “มหาจักรีบรมราชวงศ์

Loading

เมื่อ 6 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และนายณฐนนท์ เวชพร ศึกษานิเทศก์ ถวายพานพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นและราชวงศ์จักรีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งพระองค์ได้เสด็จกรีฑาทัพถึงพระมหานคร ทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ดำรงราชอาณาจักรสยามประเทศ เป็นวันที่เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์สมบัติ และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์แรก ซึ่งสืบทอดต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย