สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีปิดโครงการพระราชทาน

Loading

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ดร.พยอม วงษ์พูล  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีปิดโครงการพระราชทาน ฯ ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์  รุ่นที่  2/2 จังหวัดพิจิตร และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 200 คน ผู้พ้นโทษที่เข้ารับการอบรม สามารถนำองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ไปใช้ประโยชน์ประกอบอาชีพการงาน และต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่นเพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป