สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล

Loading

เมื่อ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้อง War Room ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์   กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์