สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ทางไกล Video Conference

Loading

เมื่อ 9 มิถุนายน 2564 ที่ห้องชาลวัน นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัด ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ทางไกลในรูปแบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)