สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ทางVideo Conference

Loading

เมื่อ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องชาลวัน นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัด ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ทางไกลในรูปแบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายสำคัญและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)