สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

Loading

13 มกราคม 2567 นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา นางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และบุคลากร ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” จัดของขวัญ และกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมสนุก กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ สามารถเติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ โดยนายอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ที่บริเวณบึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร