สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงานสัมมนาวิชาการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม(ZOOM)

Loading

เมื่อ 10 มีนาคม 2564 ที่ห้องชาลวัน ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ดร.บุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัด ร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” ทางออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม(ZOOM) โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธาน และทรงร่วมปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา