สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference

Loading

เมื่อ 10 มิถุนายน 2563 ที่ห้องชาลวัน ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์   กันทา นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ นางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมการประชุมผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายเกี่ยวกับการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จาก สพฐ. โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน