สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

Loading

11-12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 และ ดร.สิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์  ดร.บุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมสังเกตุการณ์ เพื่อรับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 สู่การขับเคลื่อนและแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.สุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน