สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในภาวะยากลำบาก

Loading

เมื่อ 14 มกราคม 2564 นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ นายสิทธิศักดิ์  เทศประสิทธิ์  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กหญิงนภาพัฒน์  เพชรทัด นักเรียนโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก มีปัญหาด้านสายตา ด้วยการมอบทุนการศึกษาจากเงินกองทุน 84 พรรษา เชิดชูการศึกษาชาวพิจิตร จำนวน 2,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภค และนายสิทธิศักดิ์  เทศประสิทธิ์ ได้มอบเงินส่วนตัว สมทบช่วยเหลืออีกจำนวน 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการดำเนินชีวิตต่อไป หลังจากนั้นติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ของโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด